در مورد سجاد صادقي ابوزیدآبادی

تاکنون 38 شعر و 1 دیدگاه توسط سجاد صادقي ابوزیدآبادی ارسال شده است.

تاریخ تولد: 28 ارديبهشت 69
شهر محل سکونت: كاشان-ابوزيدآباد

برچسب شاعريم زده اند بايد كه فرد لايقي باشم دور از تمام عنوان ها سجاد صادقي باشم

مشاهده وبسایت